HMA Maskinauktion - Forhåndsbud

( Se betingelser for "Fysisk Auktion" længere nede på siden )


 Ved deltagelse på online og fysiske auktioner, betragter jeg mig som erhvervsdrivende / handlende, selv om jeg ikke har cvr nr. og indforstået med køb på auktion er B2B / handel mellem virksomheder. Husk alle bud tillægges salær og evt. moms, efter gældende regler.

Auktions Betingelser for køber. B2B

Online Auktion som afsluttes på nettet ( Ingen Fysisk Auktion på stedet ) Vi opfordrer til at lægge bud i god tid og ikke i de sidste sekunder da dette kan resultere, i at auktionen er slut inden bud tilgår og registreres.

Varerne skal afhentes senest xxx (se auktionskataloget for tidspunkt og adresse) For varer der står derud over betales pladsleje Kr. 100.- pr dag.  Auktioner ude af huset, rundt i landet, de anførte afhentningsdage skal overholdes, kan du ikke hente på de dage, skal du ikke byde !!

Alle varer sælges som beset uden nogen form for garanti og reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionsholder, rekvirent eller skifteret. Dette omfatter ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse, rettelser i kataloget kan forekomme, alt sælges som stand ukendt. Hvis vi finder defekter eller har mistanke om defekter ved indsatte varer, skriver vi defekt eller ukendt stand i kataloget, det skal dog nævnes at vi ikke afprøver varer. Så husk der er eftersyn, har der været mulighed for eftersyn modtaget reklamationer ikke.

 1. Dette er en online auktion og alle bud er bindene. Vindene byder modtager besked på mail efter auktionen (dog senest første hverdag efter auktionen) og skal straks betale/overføre beløbet til vores Konto nr. 9873-0002439611. og selv afhente varen eller sørge for afhentning se dato og adresse for afhentning i kataloget. Hma står ikke for bestilling af transport.

 2. Alle effekter skal være betalt / overført i bank Inden afhentning, der kan ikke betales på stedet, På den mail du modtager efter auktionen vil der være alle oplysninger om afhentnings adresse og tidspunkt og vedhæftet faktura med link til online betaling med betalingskort, du kan også vælge bank straks overførsel til Konto 9873-0002439611

 3. Til budsum lægges Auktions salær: 15 % af budsum (dog min. 100,- kr. pr. katalog nr.) + 25 % moms

 4. Eksempel: bud 1000 kr. + 15% salær = 1150 kr. +  25% moms = 1437,50 kr. Visse effekter er undtaget for moms på budsum som personbiler, men der skal betales moms af salær. Her vil stå MF I kataloget, for momsfri.

 5. Alle køretøjer er afmeldt på motorkontoret og henstår uden nr. pl. ved afhentning, hvis ikke andet er nævnt i kataloget medfølger der altid de org. reg.attester på køretøjer, reg.attester eftersendes med posten. Der medf. ingen ekstra nøgler eller service bøger med mindre det er nævnt.

 6. Udover vores auktionssalær og moms betales ikke andre gebyrer.

 7. For købere i andre EU-lande, faktureres der i første omgang moms på fakturaen. Momsen vil blive refunderet, når dokumentation for udførelsen foreligger, og der angives gyldigt moms nummer. Fremover skal dokumentationen af, at en vare er udført til et andet EU-Land som minimum bestå i en erklæring fra køber med oplysning om : (1) at varen er forsendt eller transporteret fra Danmark : (2) varens bestemmelsessted : (3) transportmiddel og registreringsnummer på transportmiddel : (4) at varen er modtaget på leveringsadressen. Vælger køber selv at transportere varen, kan der foreligge billede dokumentation af køretøj, varemængde, færgebillet, brokvitteringer eller lign. Disse sendes pr mail, til Hma Auktion, og Hma vil så refundere momsen.

 8. Varerne betales straks efter auktionen. Varerne (ejendomsretten) overgår først til køber, og må afhentes når beløbet er betalt og kan ses på vores konto, Udenlandske købere skal benytte bankoverførsel / IBAN umiddelbart efter auktionen, ingen udlevering af varer før beløbet står på vores konto.

 9. Sælger / kurator garanterer varerne frie og ubehæftede for pant og restgæld af enhver art.

 10. Køber har det fulde ansvar for, at det købte opfylder alle lovmæssige krav / godkendelser, og må ikke anvende varen før disse er opfyldt, udover til ophug. Samt det fulde ansvar for at indhente tilladelser til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere.

 11. Efter endt auktion står varen for køberens egen regning og risiko i enhver henseende. Strømførende effekter må kun afmonteres af elektriker.

 12. Salget sker uden ansvar for auktionsleder og auktionsholder. Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar.

 13. De købte effekter må ikke medtages fra auktionen inden betaling af disse, Alt tyveri eller forsøg på tyveri bliver anmeldt til politiet

 14. Enhver handel på auktionsområdet skal registreres på Hma´s formularer, og i øvrigt følge auktionsbetingelserne.

 15. Der kan afgives Online bud efter log ind her på siden, bydes der indenfor 5 min. før auktionen slutter, forlænges auktionen med 5 min. Forlængelse af bud fortsætter indtil der ikke er flere bud.

 16. Autobud: der kan indtastes autobud, dvs. dit maksbud anonymt hvor systemet byder op for dig, den der først har afgivet et autobud på en vare, har fordelsretten på denne, hvis samme budsum indtastes af en anden bruger, Se "Mine Bud. eller info tekst der kommer frem efter bud.

 17. Der er forud for alle auktioner mulighed for at gennemgå effekterne ved et eftersyn, se kataloget. Efter auktionen kontaktes højeste byder, på mail og skal så straks overføre beløbet.

 18. En opstået tvist omkring et køb er udelukkende mellem den juridiske sælger og køber, Hma auktioner er uden ansvar og ikke en part i dette.

 19. HMA forbeholder sig retten til at vurderer kundeforholdet, og HMA kan derfor vælge at AFSLUTTE kundeforholdet straks og blokere kundens konto.

 20. Hma forbeholder sig ret til at kontrollere nye brugere ved oprettelse, Tlf nr, adresse, cvr.nr mv. Samt at udelukke useriøse brugere fra systemet. Bemærk efter du har oprettet en bruger bliver du godkendt / aktiveret af kontoret i løbet af 12 timer, først herefter kan du byde

 21. Hma Auktioner kan til hver en tid annullere / Slette en auktion uden ansvar, og der kan ikke gøres erstatningskrav af nogen art overfor Hma Auktioner. Annullering kan ske både før, under og efter auktionen.

 22. Hma Auktioner er uden ansvar for driftsforstyrrelser, kommunikationsfejl, indtastningsfejl, nedbrud og driftsforstyrrelser på Internettet, auktionssystemets servere, trykfejl, og tekniske fejl. I tilfælde af større nedbrud på siden, kan Hma til enhver tid forlænge auktionen, også efter auktionen er lukket. 

 23. Bank oplysninger. Sparnord Dalgasgade 7400 Herning .Tel +45 96 16 11 70 .        

 24. Konto nr. 9873- 0002439611.                                                                                                

 25. IBAN NO. DK61 9873 0002 4396 11.  SWIFT: SPNODK22


 

Ofte stillede Spørgsmål om Online Auktion på nettet. Ingen Fremmøde

Hvordan kommer jeg i gang ?

Under "opret bruger" i den øverste bjælke kan du udfylde alle dine oplysninger og trykke på opret konto i bunden,

Du vil så indenfor 12 timer ( alle hverdage ) blive kontaktet og godkendt fra kontoret, herefter er du godkendt som bruger og kan byde.

Vælg et brugernavn og et password du nemt kan huske. Husk at udfyld listen med de rigtige oplysninger, det er vigtig at Tlf. Nr. og mail adresse er indtastet korrekt.

Bemærk vi godkender ikke Taletidskort, Hemmelige Tlf. Nr. og lign.

Tlf nr. og adresse skal være offentlig


Jeg kan ikke logge ind, den skriver forkert adgangskode eller brugernavn. ?

Så er det fordi du indtaster det forkerte... Vær opmærksom på små og store bogstaver og mellemrum du har brugt i brugernavn og password.

Du kan få en ny adgangskode og dit brugernavn under log-in, tryk på Glemt adgangskode eller brugernavn ? Vær opmærksom på du herefter modtager en automatisk mail med en helt ny adgangskode og dit brugernavn, sådanne mails går ofte i din spam eller uønsket mail. når du så er logget ind med den nye kode kan du under "rediger bruger" rette din kode igen til en du kan huske.


Kan jeg kun byde på nettet:

Ja hvis der står Online Auktion Ingen Fremmøde, kan du kun byde online fra din PC, auktionen afsluttes på nettet, der står et tidspunkt hvor auktionen afsluttes, bydes der indenfor de sidste 5 min. inden auktionen lukker, forlænges auktionen med 5 min. dette sker indtil der ikke er flere bud.

har du budt på flere katalog nr. kan du under " Mine Bud" følge med når auktionen nærmer sig afslutningen, HUSK at Opdatere din pc, det kan du gøre på knappen "Opdater" på siden mine bud.

Du skal ikke vente på mails "Du er blevet overbudt, der kan være forsinkelse på mail servere.


Hvad betyder MF i kataloget ?

Det vil sige at varen er momsfri, der er ingen moms på budsummen, kun på salæret


Hvordan ved jeg om jeg har vundet ?

Du skal se under "mine bud" og trykke på knappen Opdater, hold øje med om alle katalog nr. er udløbet.

Du vil kort tid efter auktionen ( senest første hverdag ) modtage en mail med vedhæftet faktura, på mailen vil alle de oplysninger være ,du skal bruge i forbindelse med betaling og afhentning.

Du modtager en mail når du vinder bud fra nettet med en vedhæftet faktura og link til online betaling med dit betalingskort, sikkert og nemt, ( EPAY ) vi kan så se din betaling med det samme, og du undgår ventetid med bankoverførsel, du får automatisk kvittering på mail.

Du kan også betale med en Straks overførsel til vores bank 9873-0002439611. med angivelse af faktura nr.

Beløbet skal overføres straks, og inden afhentning, der kan ikke betales på stedet ved afhentning.

Kan du se du er højeste byder efter endt online auktion, og ikke modtager en mail, kan der være fejl i din mail adresse.. Ring 70213060


Kan jeg få mine købte varer tilsendt:

Nej vi sender ikke købte varer, du skal selv sørge for at bestille transport hvis ikke selv du afhenter, prøv at se under Transport i bjælken foroven.


 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                      

 

Auktions Betingelser Ved Fysisk Auktion, Bud er bindende IHT Auktionsloven. 

Hvor der er fremmøde på auktionsdagen.

Husk Billede ID og legitimation for adresse Ved registrering og betaling

 1. Alle varer sælges som beset uden nogen form for garanti og reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionsholder, rekvirent eller skifteret. Dette omfatter ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse, rettelser i kataloget kan forekomme, alt sælges som stand ukendt. Hvis vi finder defekter eller har mistanke om defekter ved indsatte varer, skriver vi defekt eller ukendt stand i kataloget, det skal dog nævnes at vi ikke afprøver alle varer.

 2. Ved online forhåndsbud gør vi opmærksom på at der afgives forhåndsbud/maxbud til den fysiske auktion på stedet, og bud fra nettet medtages på dagen, bliver der budt det samme eller over i salen på selve auktionsdagen, har man tabt budet, dvs. du kan godt stå som du har højeste bud på nettet og så ikke vinde buddet. Siden "Mine Bud" bliver ikke opdateret efter selve auktionen. Vi kontakter kun vindende byder, har du ikke fået besked dagen efter auktionen, har du ikke vundet noget.

 3. Bud på nettet er maksbud, vores auktionarius byder med op for dig, vi starter på det 2 højeste forhåndsbud.

 4. Dette er ikke en net auktion og alle bud er bindene iht. auktionsloven. Kun vindene byder modtager besked på mail efter auktionen (dog senest første hverdag efter auktionen) og skal straks betale på link med dit betalingskort, eller straks overføre beløbet til vores Konto nr. 9873-0002439611. eller betale ved afhentning, og selv afhente varen eller sørge for afhentning senest 2 hverdage efter auktionen. Hma står ikke for bestilling af vognmand.

 5. Til bud sum lægges auktionssalær: 15 % af budsum (dog min. 100,- kr. pr. katalog nr.) + 25 % moms

 6. Eksempel: bud 1000 kr. + 15% salær = 1150 kr. +  25% moms = 1437,50 kr. Visse køretøjer og effekter er undtaget for moms på budsum ( Her vil der stå ,MF, eller Momsfri ) som personbiler og campingvogne men der skal betales moms af salæret, Alt andet er + moms,

 7. Der er Makssalær, Men kun på personbiler, varebiler, lastbiler, motorcykler, campingvogne på kr. 6200.- Gælder kun på hjemme auktioner i ikast. ( Salær 15% Dog maks kr. 6200.- + m. )

 8. Alle køretøjer er afmeldt på motorkontoret og henstår uden nr. pl. på auktionsdagen. hvis ikke andet er nævnt i kataloget medfølger der altid de org. reg.attester på køretøjer. Vi tager forbehold for manglende reg. attester, disse eftersendes indenfor 21 hverdage. Der medf. ingen ekstra nøgler eller servicebog til køretøjer, med mindre det er nævnt.

 9. Køretøjer Uden Dansk Afgift: Hvis et køretøj er uden dansk afgift er dette nævnt i kataloget.

 10.  Udover vores auktionssalær og moms betales ikke andre gebyrer.

 11. For at deltage på den fysiske auktion på dagen, skal du registres på stedet, husk billede I/D. (Katalog kr. 25.- Inc. byde nr.)

 12. For købere i andre EU-lande, faktureres der i første omgang moms på fakturaen. Momsen vil blive refunderet, når dokumentation for udførelsen foreligger, og der angives gyldigt moms nummer. Fremover skal dokumentationen af, at en vare er udført til et andet EU-Land som minimum bestå i en erklæring fra køber med oplysning om : (1) at varen er forsendt eller transporteret fra Danmark : (2) varens bestemmelsessted : (3) transportmiddel og registreringsnummer på transportmiddel : (4) at varen er modtaget på leveringsadressen. Vælger køber selv at transportere varen, kan der foreligge billede dokumentation af køretøj, varemængde, færgebillet, brokvitteringer eller lign. Disse sendes pr mail, til Hma Auktion, og Hma vil så refundere momsen.

 13. Varerne betales kontant eller med kort, bankoverførsel, på auktionsdagen. Dog modtages ingen form for debetkort. Husk billede legitimation. Varerne (ejendomsretten) overgår først til køber, når betalingskort bliver godkendt i bank. Større beløb skal straks overføres i bank, Overførsel kan ske til vor Konto nr. 9873 0002439611. Udenlandske købere skal benytte bankoverførsel / IBAN umiddelbart efter auktionen. der udleveres ingen effekter før beløbet står på vores konto.

 14. Varerne skal afhentes senest 2 dage efter auktionen (se auktionskataloget) For varer, der står derudover, betales pladsleje med mindre der laves særaftale med arrangørerne ved auktionen.

 15. Sælger (kurator) garanterer alt fri og ubehæftet for pant og restgæld af enhver art. ved tvangssalg kan der gå op til 60 dage inden pantet er slettet.

 16. Opstår der under auktionen tvivl om, hvem der er højstbydende, afgør auktionslederen, om der skal finde nyt opråb sted.

 17. Køber har det fulde ansvar for at det købte opfylder alle lovmæssige krav og godkendelser og må ikke anvende varen før disse er opfyldt, udover til ophug. Samt det fulde ansvar for at indhente tilladelser til brug af diverse software og patenter m.m. af de respektive rettighedshavere.

 18. Efter hammerslag står varen for køberens egen regning og risiko i enhver henseende. Strømførende effekter må kun afmonteres af aut. elektriker.

 19. En opstået tvist omkring et køb er udelukkende mellem den juridiske sælger og køber, Hma auktioner er uden ansvar og ikke en part i dette.

 20. For skader på bygninger, maskiner, biler og andet ved læsning af auktionsvarerne er Hma ikke erstatningspligtig.

 21. Der tages forbehold for trykfejl, rettelser i kataloget, Hma kan til hver en tid slette/annullere en auktion uden ansvar af nogen art for Hma auktioner

 22. Salget sker uden ansvar for auktionsleder og auktionsholder. Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar.

 23. De købte effekter må ikke medtages fra auktionen inden betaling af disse på auktionskontoret, Alt tyveri eller forsøg på tyveri bliver anmeldt til politiet

 24. Enhver handel på auktionsområdet skal registreres på Hma´s formularer, og i øvrigt følge auktionsbetingelserne.

 25. Såfremt man ikke kan være til stede på auktionsdagen, kan man afgive forhåndsbud efter log ind på vores hj.side, eller e-mail post@hma-maskinauktion.dk med angivelse af katalog nr. navn adr. tlf. Alle bud er bindene. Der er forud for alle auktioner mulighed for at gennemgå effekterne ved et eftersyn.

 26. Hma forbeholder sig ret til at kontrollere alle brugere ved log ind, Tlf nr - adresse - Cvr.nr. mv. Samt at udelukke useriøse brugere fra systemet. Bemærk efter du har oprettet konto / bruger, bliver du godkendt og aktiveret af hovedkontoret I Ikast først herefter kan du byde, her kan gå op til 12 timer.

 27. Hma kan til hver en tid annullere / Slette en auktion uden ansvar, og der kan ikke gøres erstatningskrav af nogen art gældende overfor Hma auktioner. Annullering kan ske både før, under og efter auktionen.

 28. Hma auktioner er uden ansvar for driftsforstyrrelser, kommunikationsfejl, indtastningsfejl, nedbrud, driftsforstyrrelser på Internettet, auktionssystemets servere, trykfejl, og tekniske fejl.

 29. Bank oplysninger. Sparnord Dalgasgade 7400 Herning .Tel +45 96161170         

 30. Reg nr 9873 - Konto nr. 0002439611.                                                                                                  

 31. IBAN NO. DK61 9873 0002 4396 11.  SWIFT: SPNODK22


Ofte stillede Spørgsmål om Online Forhåndsbud på nettet. ( Fysisk Auktion )

Hvordan kommer jeg i gang ?

Under "Opret bruger" i den øverste bjælke kan du udfylde alle dine oplysninger, klikke auktionsbetingelser af, og trykke opret konto.

Du vil så indenfor 12 timer ( alle hverdage ) blive kontaktet og godkendt fra kontoret, herefter er du godkendt som bruger og kan byde.

Vælg et brugernavn og et password du nemt kan huske. Husk at udfyld listen med de rigtige oplysninger, det er vigtig at Tlf. Nr. og mail adresse er indtastet korrekt.

Bemærk vi godkender ikke Taletidskort, Hemmelige Tlf. Nr. og lign.


Jeg kan ikke logge ind, den skriver forkert adgangskode eller brugernavn. ?

Så er det fordi du indtaster det forkerte... Vær opmærksom på små og store bogstaver og mellemrum du har brugt i brugernavn og password.

Du kan få tilsendt ny adgangskode og brugernavn under log-in, tryk på Glemt adgangskode eller brugernavn ?  Vær opmærksom på du herefter modtager en automatisk mail med en helt ny adgangskode, sådanne mails går ofte i din spam eller uønsket mail.  når du så er logget ind med den nye kode kan du under "rediger bruger" rette din kode igen til en du kan huske.


Hvordan afgiver jeg maksbud ?

Det er det du taster ind på siden, under afgiv bud, indtast det du Maks vil byde og vores auktionarius vil så byde for dig under den fysiske auktion op til dit maksbud. Hvis der er bud af fremmødte kunder på selve auktionsdagen, på det samme beløb som dit højeste bud, eller over, vinder den fremmødte på auktionen.


Hvad betyder MF i kataloget ?

Det vil sige at varen er momsfri, der er ingen moms på budsummen, kun moms på salæret


Er der makssalær på biler ?

Ja men kun på vores faste auktioner i Ikast, der er på person og varebiler, lastbiler, motorcykler, campingvogne. salær 15 % og Maks kr. 6.200.- + m. pr. køretøj.


Hvordan ved jeg om jeg har vundet ?

Du vil kort tid efter auktionen ( samme aften eller dagen efter ) modtage en mail hvis du har vundet, på mailen vil alle de oplysninger være ,du skal bruge i forbindelse med betaling og afhentning.

Efter auktionen Står jeg som "højeste bud" på nogle katalog nr. under  "mine bud"  Har jeg vundet ??

NEJ det kan du ikke regne med, siden  "MINE BUD"  opdateres IKKE efter auktionen, Du har KUN vundet hvis du bliver kontaktet af os på mail eller pr Tlf.

Hvis der er bud af fremmødte kunder på selve auktionsdagen, på det samme beløb som dit højeste bud, eller over, vinder den fremmødte på auktionen buddet.